Suwalszczyzna kraina jak baœn
RSS

Witamy na stronach SIRT --- Welcome on websites of SIRT

UWAGA ! Zmiana adresu i numerów telefonów

SUWALSKA IZBA ROLNICZO - TURYSTYCZNA

Ośrodek „Maniówka”, Nowa Wieś 9, 16-402 Suwałki, tel. 87 565 63 55, 884 384 491

 


 

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna od 1991 r. zajmuje się rozwojem turystyki w Polsce Północno-Wschodniej. Za swoją działalność uzyskała szereg wyróżnień i nagród m.in. odznaczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dwie nagrody główne w konkursie „Polska Pięknieje”.


Suwałki Chamber of Agriculture and Tourism (SIRT) registered in October 1991 basing on the Act on Chambers of Commerce, is the organization recognizable on domestic as well as on foreign market.

more informations...Tradycyjne Produkty Regionalne --- Traditional Polish Food
 Wykreowana przez Izbę marka turystyczna „Suwalszczyzna kraina jak baśń” i tworzone w jej obrębie produkty oferują wiele form atrakcyjnego wypoczynku i rekreacji w unikalnym środowisku naturalnym i kulturowym.

linia